Laman Rabu - WADAH WANITA ISLAM

Wednesday, April 24, 2002

Sumbang mahram jika dibiar boleh menghancurkan masyarakat


24/04/2002
Sumbang mahram jika dibiar boleh menghancurkan masyarakat
Dr Hafidzah Mustakim

AKHIR-akhir ini, kita dikejutkan dengan kes sumbang mahram dan jenayahseksual terutama terhadap kanak-kanak. Bayangkan, perangkaan pada 2000saja menunjukkan 258 kes penderaan seksual kanak-kanak dilaporkan. Inibermakna purata 21 kes sebulan dan banyak lagi kejadian yang tidakdilaporkan Apa yang menakutkan daripada laporan itu ialah kebanyakan jenayahterhadap kanak-kanak dilakukan oleh insan terhampir dengan mereka sepertibapa, bapa tiri, abang, datuk atau bapa saudara. Perangkaan polis menunjukkan sepanjang empat tahun lalu, 71.2 peratusmangsa sumbang mahram adalah Melayu. Daripada 1,369 kes yang dilaporkan,974 adalah orang Melayu. Lebih 66 peratus kes itu dilaporkan berlakuterhadap gadis bawah umur 16 tahun. Mengikut laporan itu lagi, bapa adalah penjenayah sumbang mahram palingtinggi iaitu 380 kes, bapa saudara (231) dan saudara lelaki (87). Perangkaan itu walaupun membimbangkan namun tidak mencerminkan keadaansebenar kes sumbang mahram di negara ini. Hakikatnya jenayah itu lebihburuk daripada dilaporkan. Mengikut kajian sosial, hanya satu darisekurang-kurangnya tiga kes yang dilaporkan. Adakah kejadian ini sesuatu keadaan bermusim atau sebenarnya gejalakeruntuhan akhlak dalam masyarakat yang berterusan sepanjang zaman. Cuma kini ia berlaku dalam kadar begitu menggerunkan. Fikiran waras danhati bersih serta prihatin akan memaksa kita untuk bertanya dan memikirkanapakah punca penyakit masyarakat ini dan seterusnya mencari jalanpenyelesaiannya. Tidak rela rasanya kita sebagai ibu untuk membiarkan gejala ini terusberleluasa dan membenarkan generasi akan datang untuk hidup dalam suasanayang begitu membahayakan. Sumbang mahram dan jenayah seksual seumpamanya adalah petanda penyakitmasyarakat yang pudar akhlaknya. Ia adalah kesan kehidupan yang jauhmenyimpang daripada nilai ketuhanan dan cara hidup Islam sebenar. Analisis saksama kepada isu ini menunjukkan bahawa ada pelbagai faktoryang menyumbang ke arah gejala ini. Ia hanya dapat diatasi dengan kita menyingkap punca dan asalpermasalahan ini. Antara faktor itu ialah:- * Faktor dalaman yang merangkumi: - Kejahilan masyarakat terhadap cara hidup dan pengamalan Islambertunjang kepercayaan yang ikhlas dan tidak berpura-pura. - Hilangnya rasa takwa dan keyakinan mendalam terhadap kewujudan Allah. - Pembangunan kehidupan masyarakat yang hanya lebih menekankan kemajuanfizikal dan kebendaan serta tidak dipandu dengan asas keimanan kepadaTuhan. Ilmu saja tidak mencukupi jika tidak didasari oleh amal dan perbuatanyang penuh keinsafan. Sebagaimana kita lihat golongan `lebai' dan berpengetahuan agama jugatidak terkecuali dari melakukan jenayah ini. Apa yang penting ialahkebolehan untuk mengekang hawa nafsu keji daripada dilepaskan kepada anak,adik beradik atau saudara mara yang sepatutnya dilindungi. Sikap lemah mangsa dan orang sekeliling seperti ibu dan saudara terdekatdan jiran yang sepatutnya membantu, bukan menghukum dan memulau,menyebabkan jenayah ini terus berlaku. Ini disebabkan kejahilan, sifat malu, takut yang tidak berasas dan tidakmahu menjaga tepi kain orang, jika dibiarkan akan menyebabkan kehancurandalam masyarakat. Sememangnya kanak-kanak yang menjadi mangsa tidak dapat berbuat apa-apa.Namun hakikatnya kes seperti ini biasanya diketahui oleh ibu dan mungkinsaudara mara. Jika kefahaman terhadap kewajipan dan rasa tanggungjawab untuk mencegahkemungkaran itu dihayati oleh masyarakat, nescaya jenayah ini dapatdibendung. * Faktor luar yang membabitkan jenayah itu berlaku tidak boleh dipandangsepi, antaranya:- - Rangsangan nafsu yang diakibatkan oleh bukan saja video lucah yangboleh diperolehi semudah `kacang goreng', malah siaran berunsur lucah ditelevisyen. - Faktor persekitaran seperti rumah sempit dan tidak mempunyai bilikmencukupi untuk anak lelaki dan perempuan. Hasil pengalaman dan fakta yang dikumpul daripada kes yang dirujuk diRaudatus Sakinah (Pusat perlindungan dan bimbingan remaja Puteri),menunjukkan kebanyakan mangsa seksual dan kerosakan akhlak adalah remajayang tinggal di rumah sesak dan sempit serta tidak mempunyai bilikmencukupi. Kebanyakannya mempunyai hanya dua bilik. Oleh itu, mereka yang ingin membina atau membeli rumah perlu mengambilkira bilik untuk ahli keluarganya. Satu bilik bagi ibu bapa, satu bilikuntuk anak lelaki dan satu bilik lagi untuk anak perempuan. - Di samping itu, longgarnya penghayatan tata cara dan batas pergaulandalam rumah tangga dalam cara hidup Islam. Apakah langkah kita seterusnya dalam membendung gejala yang meruntuhkanmasyarakat ini. Oleh itu, marilah kita popular dan tunjukkan cara hidup Islam yangsebenarnya kepada anak dan orang di sekeliling. Islam meletakkan hukuman tegas sebagai jalan terakhir untuk memandumanusia menjalani kehidupan bertamadun dan sejahtera. Berapa ramaikah yang tahu mengenai perintah dan saranan Islam dalam tatacara dan batas pergaulan dalam keluarga sebagai langkah pencegahan kepadajenayah seksual?. Pengetahuan mengenai pedoman adab Islam untuk memasuki rumah orang lain,perintah menundukkan pandangan, batas pergaulan lelaki dan perempuan sertaperintah menjaga adab pergaulan dalam rumah tangga perlu digilap semula.Berapa ramaikah antara kita mengajar anak supaya meminta izin memasukibilik ibu bapanya? Islam menyarankan agar kita mengajar anak balighmeminta izin sebelum memasuki kamar kita dalam tiga waktu iaitu sebelumSubuh, tengah hari dan selepas Isyak. Hikmah di sebalik saranan itu supaya aurat kita dan adegan tertentutidak disaksikan oleh mereka. Begitulah Islam menetapkan adab dan pedoman untuk kita sama-sama hayatidalam menjaga nilai kekeluargaan serta mengelak berlakunya jenayah dalamrumah tangga.Penulis adalah doktor perubatan.


Wednesday, April 17, 2002

Enam agenda martabatkan wanita Islam

17/4/2002
Enam agenda martabatkan wanita Islam
( Harlina Halizah bt Hj Siraj)

Perjuangan memartabatkan status wanita sebenarnya bukanlah dipelopori oleh kelompok wanita yang menggelarkan diri mereka feminis. Kemunculan pendokong-pendokong idealisme feminisme di barat pada awal kurun ke-19 adalah di dorong dari sifat kekecewaan terhadap sistem hidup masyarakat pada masa itu yang jelas menindas dan menyisihkan kaum wanita dan memperlakukan mereka selaku warga kelas dua.

Pada hakikatnya, pemartaban status wanita telah dipelopori oleh Rasulullah (SAW) lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dengan tersebarnya ajaran suci Islam yang mengingatkan manusia akan tanggungjawab ‘khalifah’ di atas muka bumi, konsep ‘istikhlaf al-insani’ atau memartabatkan manusia sebagai khalifah menjadi tunjang utama dalam mendasari sumbangan setiap manusia yang bergelar wanita dan lelaki. Tergolongnya lelaki dan wanita dalam konsep istikhlaf ini ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim, surah An-Nahl, ayat 97, mafhumnya:

‘Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, samada lelaki atau wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan’

Jelas di sini bahawa status wanita di dalam Islam telah dimartabatkan oleh Al-Quran. Pengiktirafan ini termaktub sebagai dokumentasi kekal dan rekod yang sentiasa segar sepanjang zaman. Amatlah wajar bagi wanita Islam memahami hakikat ini, seterusnya bangun memainkan peranan sebagai agen perubahan dalam semua aspek kehidupan masyarakat sekelilingnya. Malangnya wanita kerana kejahilan, dibaluti dengan perasaan rendah diri dan kejumudan fikrah, masih menerima taqlid buta pandangan-pandangan yang berbau ‘patriachIal’ atau bersifat ‘al-abawiah’ yang merupakan pengaruh budaya hidup setempat dan bukannya berdasarkan kepada asas Islam yang bersifat adil dan saksama. Pemerkasaan (empowerment) bukanlah istilah yang dipinjam dari kelompok feminis, malahan adalah merupakan intipati ajaran Islam yang sebenarnya berperanan memperkasakan semua manusia lelaki dan wanita dalam menggembeling segala daya usaha mereka kepada pengabdian total terhadap Allah (SWT).

Kefahaman dan kesedaran mendalam terhadap peri pentingnya wanita memainkan peranan dalam memastikan Islam menjadi perlembagaan hidup adalah tanggungjawab kepemimpinan wanita. Dari penelitian kami akar umbi kepada permasalahan yang ada pada hari ini terletak kepada kecetekan ilmu dan kepincangan penghayatan Islam di dalam setiap lapisan masyarakat, walhal “Knowledge is Power” (Ilmu adalah Kuasa). Akibat dari itu, umumnya wanita terus menerus berada dalam kejahilan dan kemunduran, tanpa pemerkasaan yang berkesan dan mengesankan.

Barisan kepimpinan wanita seharusnya melihat permasalahan ini secara lebih objektif. Kebanyakannya mempunyai tanggapan bahwa pemartabatan status wanita adalah sebahagian besarnya, dicapai melalui peningkatan tahap ekonomi dan kekayaan materialistik. Ini mendorong wanita secara en-mass beramai-ramai menyertai pasaran buruh. Kekuatan ekonomi semata-mata tidak mampu menjanakan wanita berilmu yang prihatin dan peka serta berfungsi sebagai agen perubahan yang positif terhadap persekitarannya.

Sehinggakan hari ini keutamaan atau priority dalam hidup kebanyakan wanita hanya tertumpu kepada kekayaan mata benda, perhiasanan diri yang berlebih-lebihan, sedangkan peranan khusus dan unik para wanita ialah “agen pembentukan keluarga” yang efektif sudah tidak lagi menjadi perhatian utama.

Oleh itu saya menyarankan bahwa pergerakan wanita masa kini mestilah mempunyai agenda terancang agar mampu menjadi agen perubahan dan kemajuan negara dan agama:Agenda pertama: Menyusun Satu Model Kepimpinan Kolektif Wanita yang unggul, dinamik, disegani dan Berkaliber. Pemimpin-pemimpin Wanita ini mestilah terdiri dari mereka yang tinggi keikhlasannya dan amanahnya, mempunyai ilmu dan kemahiran yang mendalam, dihiasi dengan akhlak dan keperibadian yang cemerlang di samping mempunyai kerendahan hati dan ketinggian pekerti. Mereka mestilah memegang paradigma ‘ Great leaders produce other leaders’ dan bukannya ‘ Great leaders produce massive followers’, supaya akan berlaku satu proses yang dinamik di mana pemimpin-pemimpin yang baru dan bertenaga terus-menerus dihasilkan bagi mengisi ruang-ruang kepimpinan yang ada. Pandangan serta tindakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Wanita ini menggambarkan kematangan, kebernasan, ketinggian fikiran dan ketajaman akal hinggakan ketokohan mereka disegani dan diiktiraf bukan sahaja oleh kaum wanita yang dipimpin, malahan juga oleh kaum lelaki dalam organisasi dan masyarakat. Pemimpin-pemimpin Wanita ini tidaklah boleh dikuasai oleh sifat-sifat mazmumah seperti perasaan hasad dengki, dendam kesumat ataupun mudah berburuk sangka. Mereka juga mestilah bersikap lapang dada menerima teguran dan muhasabah dari sesiapa sahaja demi untuk memperbaiki mutu kepimpinan mereka. Pemimpin-pemimpin Wanita ini juga mestilah mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi dengan ahli-ahli serta masyarakat umum, mampu menjana inovasi dan sentiasa proaktif dalam usaha pengislahan masyarakat demi untuk mengembangkan dakwah yang menjadi keutamaan perjuangan ini –
Agenda kedua: Membentuk satu Konsep Keluarga mithali yang Efektif
Agenda ketiga: Mewujudkan Satu Komuniti Wanita Intelektual yang Mahir ICT dan Berbudaya R&D
Agenda keempat: Menghasilkan Kelompok Wanita yang Celik Undang-Undang serta Prihatin Terhadap Kesihatan Reproduksi dan Seksual:

Dalam menganalisa sebahagian besar isu-isu seperti keganasan terhadap wanita, masalah nikah-cerai, gangguan seksual di tempat kerja serta permasalahan kesihatan asas wanita, amatlah jelas bahawa punca utama permasalahan tersebut adalah kejahilan dan kedangkalan pengetahuan kaum wanita sendiri terhadap dua aspek yang penting iaitu perihal perundangan serta kesihatan reproduksi dan seksual. Wanita Islam perlu diberikan pendedahan dan pendekatan kepada hal-ehwal perundangan melalui modul-modul latihan dan juga program-program pendidikan berbentuk seminar dan symposium yang berkaitan agar mereka tahap celik undang-undang, dan lebih mengambil tahu tentang aspek perundangan yang amat penting dalam hidup seharian mereka. Dengan itu, diharapkan wanita tidak lagi menderita ditindas dan ditekan tanpa tahu dimana tempat hendak mengadu atau mendapat pengadilan serta pembelaan

Sementara dari aspek kesihatan reproduksi, secara peribadi sebagai seorang pakar dalam bidang perbidanan dan sakit puan (Obstetrik dan Ginekologi), saya melihat punca utama mengapa kaum wanita masih tidak dapat menikmati kemudahan kesihatan asas terutamnya di negara-negara membangun yang ramai diduduki oleh umat Islam, adalah disebabkan oleh tanggapan primitif terhadap fungsi biologi wanita di dalam masyarakat tersebut. Peranan tradisional wanita tersebut dijalankan secara berterusan seawal usia yang boleh, demi untuk memastikan adanya pewaris generasi akan datang. Namun hal-ehwal kebajikan kaum wanita itu sendiri tidak dijadikan sebarang keutamaan dalam hiraki komuniti. Akibatnya taraf kesihatan yang rendah mutunya seringkali dikaitkan dengan kadar kematian dan morbidity yang tinggi. Kesihatan seksual pula amat jarang diperbincangkan dengan serius di kalangan umat Islam lantaran tanggapan menyimpang yang mengatakan perbincangan seterusnya tentang topik ini akan menggalakkan amalan seks rambang yang tiada batas dan hadnya. Namun saya berani mengatakan di sini, kejahilan kita hari ini dalam mendalami ketetapan Islam yang syumul berhubung aspek kesihatan reproduksi dan seksual menjadikan kita sekolompok manusia yang terperangkap dalam kejahilannya. Masyarakat yang memahami konsep kesihatan reproduksi dan seksual yang jelas tidak akan dibelenggu masalah sosial seperti penguguran, kehamilan luar nikah, sumbang mahram, hubungan jenis, pencabulan dan pemerkosaan.

Oleh itu disarankan samada lelaki dan wanita menjadi lebih peka terhadap aspek kesihatan reproduksi dan seksual ini disamping aspek kesihatan fizikal, mental dan pemakanan seimbang yang telah biasa didengar sebelum ini. Dalam hal ini, setiap pasangan diingatkan kepada dasar kedua dalam ‘Ten Point Bill of Reproductive Health’ yang diajukan oleh Prof. Abdel Rahim Omran dalam bukunya ‘ Family Planning in the Legacy of Islam’ yang berbunyi:

‘Parenthood is a grave responsibility. Every child must be wanted, planned and provided for with social and psychological equity between male and female children’

Saya ingin mengambil perhatian agar perbincangan mengenai perancangan keluarga dari aspek saiz besar atau kecilnya, mestilah dilandaskan kepada hakikat bahawa kita menganggap setiap anak itu adalah anugerah dan amanah Allah swt yang amat tinggi nilainya, bukannya mengganggap anak sebagai bebanan tanggungan yang menyulitkan semata-mata. Kehadiran manusia-manusia istimewa ini mestilah benar-benar dirancang, dihargai dan ditatang, bukanya secra ‘tidak sengaja’ atau diiringi dengan kata-kata penuh kekesalan ‘Alaihai, mengandung lagi. Macammana boleh jadi macam ni?’

Ketetapan menundukan pandangan dan penutupan aurat yang dikenakan keatas lelaki dan wanita yang beriman di dalam surah An-Nur Ayat 30 dan 31, mestilah dilihat dari aspek saranan Islam ke arah satu skop kesihatan seksual yang seimbang, sejahtera dan mulia di dalam masyarakat. Pandangan ini berlainan sama sekali dengan tanggapan sesetengan pihak yang melihat saranan dan perintah penutupan aurat tersebut sebagai kongkongan dan ‘memenjarakan, wanita di dalam tudungnya, semata-maat untuk menjaga dan memastikan keteguhan iman kaum lelaki. Saya melihat penutupan aurat yang sempurna sebagai lambang wanita emansipasi atau pembebasan wanita yang sebenar-benarnya, di mana wanita dinilai dan dan diberikan tempat dalam masyarakat kerana kredibiliti dan keupayaannya, bukannya disanjung dan dipuja semata-mata kerana tarikan kecantikan fizikal atau luaran sahaja.

Namun, cara pemakaian yang menutup aurat ini tidak boleh sama-sekali menjadikan Wanita Islam terasing dan memencilkan diri dari wanita-wanita muslim lain yang belum menutup aurat mereka, apatah lagi untuk merasakan dirinya lebih sempurna, mulia dan terpuji. Allah swt sahajalah yang lebih utama dalam menetapkan darjat kemuliaan dan ketinggian seseorang itu berdasar amal yang ikhlas dan takwa yang mantap.

Agenda kelima: Mempersembahkan Satu Model Pusat Perlindungan dan Bimbingan Remaja Puteri yang Mithali. Pusat seperti ini mempunyai objektif murni bagi membantu remaja-remaja puteri Islam yang bermasalah terutamanya yang hamil di luar nikah, mangsa sumbang mahram yang jika tidak di urus akan menjadi mangsa keruntuhan akidah. Anak anak luar nikah yang tidak diurus dengan professional akan diambil dan dibela oleh penganut agama lain yang lebih proaktif. Kewujudan pusat ini adalah merupakan satu langkah preskriptif ‘nahi mungkar’ yang perlu diperbanyakkan di seluruh negara. masa itu. Sejauhmana keberkesanan pusat ini dalam mencapai objektifnya masih belum dapat dinilai dan dianalisa memandangkan ianya masih baru lagi. Tujuan utama projek ini semata mata untuk cuba menyelamatkan jiwa-jiwa remaja puteri Islam dari kegelinciran yang lebih jauh. Ini lah juga salah satu cara untuk meneruskan pengislahan masyarakat yang semakin hari semakin porak peranda sistem nilainya.

Agenda keenam : Pengislahan dalaman diri wanita itu sendiri.

Memandangkan betapa besarnya cabaran di hadapan kita demi untuk menjayakan visi yang telah digariskan, amatlah wajar bagi Wanita Islam menanamkan azam bagi memperbaiki diri dan melakukan islah dalaman atau internal secara serentak dengan tugas-tugas yang lain. Segmen terakhir dalam tulisan ini, menekankan tentang pentingnya satu proses membudayakan muhasabah atau penilaian terbuka yang bersifat dua hala untuk disuburkan di semua peringkat organsisai dalam perjalanan rutin seharian organisasi ini.

(Penulis adalah merupakan seorang Doktor Pakar Sakit Puan. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi email, wjim@pd.jaring.my)


Tuesday, April 09, 2002

Wanita Islam era milenium perlu bijak mencari, mengguna ilmu

9/4/2002
Wanita Islam era milenium perlu bijak mencari, mengguna ilmu
Oleh Ir. Hjh. Endok Sempo M Tahir

KEPEMIMPINAN wanita Islam alaf baru ini adalah isu perlu diberi perhatian oleh wanita Malaysia hari ini. Ramai beranggapan bahawa wanita era milenium adalah bebas, canggih keterampilan fizikal dan penampilan lahiriahnya. Mereka juga dikatakan berkerjaya tinggi serta dilimpahi hidup mewah.


Hasilnya wanita era milenium seperti di atas akan terus berlumba mencuba segala fesyen terbaru dan teknologi terkini bagi meletakkan diri dalam persada `kehidupan moden' yang dieksploitasi oleh pihak yang menggunakan umpan `kecantikan' sebagai matlamat hidup.


Sementara itu, apabila disebut wanita Islam solehah hari ini, media dunia kerap menggambarkannya sebagai seorang wanita berwajah muram. Mereka berselubung hitam, pendiam, pasif, tidak boleh atau tidak mampu menyatakan pandangan sendiri, dikerumuni anak comot, sentiasa merengek dan menangis tanpa henti serta terpenjara dan dibelenggu dalam rumah keluarga suaminya.


Alangkah malangnya jika era milenium ini akan terus melihat gambaran stereotaip wanita sebegitu, yang tidak menjanjikan peluang meningkatkan prestasi diri, apa lagi menyumbangkan bakti kepada masyarakat.


Jadi dalam pertembungan persepsi martabat dan status wanita Islam hari ini, satu definisi tepat bagi wanita Islam era milenium perlu dicari dan dirumus.


Wanita Islam era milenium perlu menjadi pemimpin dan dipimpin, semestinya profesional, mampu menggarap dan mengamalkan `kesempurnaan Islam'. Selain itu, mereka perlu mempunyai identiti asas dari sudut pegangan serta kontemporari dalam setiap pendekatan.


Wanita Islam era milenium perlu mempunyai keterampilan kepemimpinan yang peka dan prihatin. Mereka merasakan segala kerosakan dan gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat berpunca daripada ketidakberkesanan kepemimpinan, yang tidak mampu membawa masyarakat menggemblengkan tenaga dalam satu komuniti sejahtera.


Kepemimpinan adalah aspek terpenting dalam menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu aspirasi dan harapan. Malah, kita akan hanya mengundang bahaya dan kehancuran jika tanggungjawab kepemimpinan diletakkan atas bahu mereka yang tidak berilmu, tidak beramanah dan tidak berwibawa.


Kelompok wanita yang tidak berupaya memimpin diri mereka sendiri ke arah kesejahteraan akan menjadi sasaran paling mudah bagi segala bentuk penindasan, penderaan dan kezaliman.


Wanita yang tidak mempunyai kendiri tinggi akan mudah melutut dan tunduk kepada kekerasan dan penghinaan. Jiwa wanita yang terbelenggu dan tidak diperkasakan akan terus menerus terhimpit dalam lingkaran kerumitan dan kesukaran.

Senario semasa yang melambangkan kesempitan hidup wanita terpinggir dalam banyak persaingan hidup di dunia hari ini, sebenarnya menjadi satu manifestasi jelas bagaimana sebenarnya wanita merelakan diri mereka dikuasai dan dijajah serta ditentukan untung nasib mereka oleh orang lain.


Wanita Islam perlu memimpin dan dipimpin dalam menerajui kehidupan seimbang. Tidak hanya mengejar dunia kerana agama tetap dijunjung walau pada zaman mana kita berada.


Untuk menjadi pemimpin, wanita perlu meningkat ilmu dalam diri, keupayaan membuat keputusan, mampu membimbing dan memperjuangkan nasib kaum sejenis untuk maju.


Akhirnya terbentuklah generasi contoh yang akan memakmurkan negara dan agamanya.


Hasil pemerhatian dan pembabitan dalam masyarakat wanita, beberapa kepincangan dan ketidakseimbangan dapat dilihat, seperti:

v Sebahagian wanita mengambil sikap dan amalan ekstrim, tetapi mengambil mudah dalam perkara lain yang lebih.asas.
v Dilema di antara perjuangan wanita bebas yang melampau, menolak kaum lelaki, dengan persepsi taraf wanita Islam yang menjadi pak turut dan membuta tuli, tertindas, teraniaya, tetapi lemah tidak berdaya dalam masyarakat.
v Ada wanita Islam berjaya dalam kerjaya, tetapi rumah tangganya porak-peranda.

l Ada wanita Islam solehah, bertakwa dan tekun melaksanakan perintah Allah tetapi mengambil mudah dalam menjaga kebersihan badan dan gigi serta bau badan dan mulutnya dan tidak mempedulikan perasaan orang di sekelilingnya.

l Ada wanita Islam `moden' menjaga kesihatan dan tubuh badannya saja, tetapi lalai dalam menyempurnakan perintah Allah dan kesempurnaan agamanya.

l Ada wanita Islam kuat beragama tetapi tidak menjaga lidahnya dalam majlis dengan tanpa segan silu mengumpat, mengata orang, menghasut dan tidak menghormati serta menjaga hubungan dengan jirannya.

l Ada wanita baik, manis dan mudah mesra dengan orang tidak dikenalinya, tetapi lalai dalam tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa, malah tidak memuliakan mereka.

l Ada wanita berbuat baik kepada ibu bapanya tetapi mengabaikan suaminya, dan mempermudahkan pergaulan dengan suaminya.

l Ada wanita sentiasa berpakaian paling cantik dalam sebarang perjumpaan, mesyuarat, keramaian tetapi tidak berhias di hadapan suaminya.

l Ada wanita Islam menjaga suaminya dengan rapi tetapi mengabaikan pendidikan anak-anak dalam pembentukan keperibadiannya, gagal memahami perasaan, jiwa, akal dan usia mereka dan pelbagai lagi bentuk pengabaian emosi.

Kepincangan di atas berlaku kerana kejahilan, suka meniru membuta tuli, sifat tunggu dan lihat, serta tidak proaktif dalam mengharungi hidup dalam gelombang globalisasi.


Kini tibalah masanya wanita Islam keluar dari tempurung kejahilan mereka. Tidak boleh tidak wanita Islam perlu keluar dari kepompong massa bodoh ini.

Mereka harus disedarkan dan dipimpin untuk memimpin serta menjadi `guru' kepada dunia.

Wanita Islam perlu keluar untuk membentuk dan melahirkan wanita misali beridentiti yang memberikan kesan besar dalam pendidikan generasi, mencipta pahlawan dan wira, menanam budi luhur, mengukuhkan nilai agung, menyinari kehidupan dengan cinta, kasih sayang dan keindahan. Sekali gus memenuhkan rumahnya dan menyinari masyarakatnya dengan keamanan, kesejahteraan, ketenangan, reda dan kedamaian.

Ramuan berkesan ke arah ini adalah `pencarian ilmu' dengan mengambil sumber dan pengajaran daripada wahyu Ilahi serta mengadunkannya dengan ilmu terkini dan kontemporari yang kemudiannya diterjemahkan dalam kehidupan seharian.

l Penulis adalah seorang jurutera.