Laman Rabu - WADAH WANITA ISLAM

Wednesday, August 04, 2004

Rasulullah pupuk kasih sayang, tidak rotan anak

Oleh Azlina Roszy Mohd Ghaffar

SEORANG pembaca yang juga bapa bertanya mengenai penggunaan rotan dalammendidikanak iaitu pada usia berapakah beliau boleh berbuat demikian?Apabila membicarakan soal merotan anak, kita tidak harus melupakanhak mereka dalam Islam.Dalam Islam, kanak-kanak mempunyai lima hak asasi yang dipanggil(dharuriyatu khamsin). Ia mesti dipelihara seperti hak asasi semua manusia.Hak itu ialah pemeliharaan hak beragama (hifdzud dien), jiwa (nafs), akal(aql), harta (mal) dan pemeliharaan keturunan atau nasab (nasl) sertakehormatan ('ird).Keluarga Islam mempunyai tugas berat dalam membangunkan, memeliharadan mempertahankan hak anak sebagai generasi masa depan.Jika lalai dan leka, kita akan mengalami kenyataan pahit ‘generasi yanghilang’.Ia bermakna bukan hilang bilangan atau kuantiti, tetapi generasi Muslim yanghilang identiti dan keimanan.Generasi ini bakal menjadi kerbau yang dicucuk hidung oleh kuasa yangmemusuhi Islam.Mungkin secara lahiriah mereka kelihatan cerdas, bersih, tegap dan kuat,tetapi jiwa mereka kosong iman dan Izzah Islam.Berbalik kepada isu merotan, Rasulullah saw bersabda yang bermaksud:“Suruhlah anak-anak kamu bersembahyang pada usia tujuh tahun dan pukulmereka sekiranya tidak bersembahyang pada usia 10 tahun dan pisahkan antaramereka di tempat tidur.”Ulama berpendapat daripada hadis itu, Islam menyuruh ibu bapa mengajaranak membiasakan diri dengan ibadat sama ada sembahyang, berpuasa danbersedekah sejak kecil.Hikmahnya supaya anak dapat mengenali hukum hakam dalam beribadat sejakkecil, menanamkan rasa kecintaan kepada Allah, mensyukuri segala nikmatAllah, menyucikan jiwa anak, kesihatan fizikal, akhlak dan perbuatan sertaperkataannya.Saidina Ali juga berpesan supaya kita mendidik anak mengikut tahapkecerdikannya. Pesannya: “Pada tujuh tahun yang pertama, bermain dengananak kamu, didik anak kamu pada tujuh tahun berikutnya serta berkawandengannya pada tujuh tahun selepas itu.”Pesannya bermaksud kita harus bermesra, bermain dan bergurau dengan anakketika kecil hingga berusia tujuh tahun.Apabila anak tiba usia ke sekolah iaitu tujuh hingga 14 tahun, didik dandisiplinkan mereka, serta ajar tatacara beribadah dengan betul, di sampingmenghormati hak orang lain dan menunaikan suruhan guru.Selepas anak memasuki umur remaja 14 hingga 21 tahun, kita perlu menjadikawan kepadanya supaya dia dapat merujuk masalah dan mengadu kepada ibu bapajika menghadapi masalah.Jika ibu bapa tidak menjadi sahabat kepada remaja, dikhuatiri kawannyayang liar atau tidak berdisiplin menjadi penasihat kepadanya.Pada waktu itu, agak terlambat untuk berbaik dengan anak atau menasihatinya.Berbalik kepada hadis di atas, jika perlu merotan anak, ibu bapa bolehberbuat demikian selepas anak berumur 10 tahun.Mengapa pada umur 10 tahun?Pakar psikologi berpendapat anak yang berumur prabaligh (sekitar10 hingga 12 tahun) boleh memahami kesan hukuman yang dikenakan dan sebabperbuatan itu tidak dibenarkan atau boleh dilakukan.Anak yang kecil tidak faham jika dia didenda atas kesalahannya.Justeru, jika anak kecil didenda, dia mungkin mengulangi perbuatannya itutanpa pengetahuan ibu bapanya.Dia tidak melakukan perbuatan itu jika ibu bapa ada atau jika diamendapat ganjaran dengan tidak melakukan perbuatan itu.Contohnya, kalau dia tidak memukul adik, ibu akan memberinya coklattetapi jika ibu tiada atau tidak memberinya coklat, dia akan memukuladiknya semula.Ada pelbagai hukuman boleh dikenakan sebagai denda kepada anak.Antaranya menarik balik keistimewaan tertentu seperti tidak bolehmenonton televisyen jika mereka tidak siap kerja sekolah.Hukuman yang menyebabkan kesakitan fizikal seperti rotan sepatutnyadilakukan sebagai jalan terakhir selepas segala usaha dijalankan.Hukuman yang menyebabkan kesakitan akan meninggalkan kesan mendalam kepadaperkembangan emosi anak.Jangan menghukum anak dengan hukuman yang memalukan mereka sepertimemarahinya di hadapan kawan (terutama remaja). Ini menyebabkan anak kecewadan berasa rendah diri.Jika anak harus dirotan, ibu bapa sewajarnya memberitahu apakahkesalahannya yang menyebabkan dia dirotan.Amaran awal harus diberi iaitu jika peraturan tertentu dilanggar, anak bolehdirotan.Berikan peluang kepada anak terlebih dulu seperti amaran keduasekiranya anak masih melanggar peraturan itu. Jika peraturan itumasih tidak dipatuhi buat kali kedua atau ketiga, baru anak boleh dirotan.Paling penting ialah perbetulkan niat kita sebelum melakukanapa-apa dan minta ampun serta petunjuk daripada Allah.Jangan merotan anak untuk menyakiti mereka tetapi rotan merekadengan tujuan mendidik. Jangan pukul mereka di muka. Cukup denganmerotan mereka pada punggung yang kesan kesakitan kurang dirasakan.Memadailah dengan satu hayunan rotan saja untuk menyedarkan anak dankatakan bahawa tujuan ibu bapa merotan kerana menyayangi mereka.Jangan rotan anak di hadapan anak yang lain kerana ini akan memalukannya.Bagaimanapun, tidak adil untuk kita menghukum anak jika ibu bapa tidakberusaha untuk mendidik mereka dan tidak menerangkan setiap perkarayang harus menjadi panduan serta tidak mendisiplinkan mereka dari kecil.Menasihati anak perlu dilakukan secara berterusan, di samping memantauperkembangan pelajaran, kesihatan dan pergaulan sosial.Pada pendapat saya, jika ibu bapa sudah menjalankan usaha menyemainilai mulia dalam diri anak sejak kecil dan memberikan mereka kasihsayang dalam bentuk sentuhan dan belaian, ketegasan serta disiplin,pemurah dengan buah tangan, meluangkan masa bermain dengan anak,insya-Allah anak tidak memerlukan rotan untuk disiplin.Saya belum terjumpa hadis yang menyebut Rasulullah merotan anakdan cucu Baginda atau menyuruh sahabat merotan anak yang degil,melainkan hadis yang banyak menyuruh manusia mendidik anak dengan kasihsayang.Ini bermaksud rotan hanya sebagai jalan terakhir dan wajibbertegas dengan anak bersangkutan dengan hal ibadat.Jadilah bapa yang bijak untuk menimbangkan antara antara hak bapamerotan anak dengan hak anak atas keselamatan jiwa, akal dan kehormatannya.(Penulis ialah seorang ibu yang sedang melanjutkan pelajaran diperingkat ijazah sarjana dalam bidang psikologi dan bolehdihubungi di alamat raudhatus_sakinah@...)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home