Laman Rabu - WADAH WANITA ISLAM

Wednesday, August 27, 2003

Sikap anak faktor utama

27/8/03
Sikap anak faktor utama jamin kecemerlangan
Oleh Rosnah Ahmad


IBU bapa mahukan anak cemerlang. Islam sangat menekankan supaya
umatnya menjadi insan dan masyarakat cemerlang.


Justeru, sunat diperdengarkan azan pada telinga kanan dan iqamah pada
telinga kiri kepada setiap anak yang baru lahir.

Ia bertujuan memperdengarkan kalimah tauhid yang suci dan menjadikan
seruan serta inti pati azan itu suara pertama yang didengari dalam
hidup mereka. Inti pati azan, seruan tauhid dan ucapan `hayya ala
falah', konsep kecemerlangan sering digandingkan agar setiap individu
mentauhidkan Allah dulu, kemudian memburu kecemerlangan serta
kejayaan.

Anak adalah amanah Allah. Rasulullah bersabda, maksudnya: "Setiap
bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (bertauhid), maka kedua ibu
bapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." – (Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim)

Ibu bapa adalah pendidik dan rumah pula adalah madrasah pertama bagi
anak-anak. Pepatah ada menyatakan `jika hendak melentur buluh,
biarlah dari rebungnya'.

Tanggungjawab ibu bapa sangat besar dalam mengasuh dan memberikan
pendidikan berkualiti kepada anak-anak sejak mereka lahir. Oleh itu,
ibu bapa perlu mempunyai ilmu keibubapaan dalam pengasuhan dan
pendidikan awal kanak-kanak. Ia penting bagi memastikan anak-anak
mendapat asuhan dan pendidikan seimbang.

Asuhan dan pendidikan awal adalah khusus kepada kanak-kanak di bawah
umur enam tahun. Pada umur ini ada dua perkara penting yang dilalui
oleh setiap kanak-kanak iaitu pertumbuhan dan perkembangan.

Pertumbuhan adalah perubahan yang boleh diukur daripada satu
peringkat ke satu peringkat dan dari suatu masa ke suatu masa seperti
perubahan tinggi, berat dan bilangan gigi.

Perkembangan pula adalah perubahan yang melihatkan sifat berlainan
daripada sifat terdahulu seperti kebolehan seorang bayi untuk
merangkak, berjalan, dan seterusnya berlari.

Perkembangan kanak-kanak mestilah digalak dan disokong secara
menyeluruh. Ia dinamakan perkembangan menyeluruh dan dibahagikan
kepada aspek perkembangan rohani, fizikal, emosi, akal (kognitif) dan
bahasa.

Perkembangan rohani adalah perkara asas dalam pengasuhan dan
pendidikan awal kanak-kanak. Perkara ini kerap diabaikan dalam banyak
teori pendidikan Barat. Tugas ibu bapa untuk melahirkan anak yang
memiliki sahsiah soleh dan mampu melakukan amal soleh bersesuaian
dengan tahap umur kanak-kanak.

Anak-anak perlu diasuh dan dididik dengan akidah (iman), syariat
(peraturan) dan akhlak mulia .

Keperibadian anak-anak mestilah dibina dengan asas Islam berdasarkan
akidah dan syariat yang ditetapkan Allah. Ini lebih jelas apabila
merujuk kepada al-Quran. Firman-Nya bermaksud: "Dan Aku tidak
menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." –
(Surah Az Zariat, ayat 56)

Ibu bapa wajib membiasakan anak mereka berakhlak Islam. Contohilah
akhlak Rasulullah dan cara baginda dalam memberikan pelajaran akhlak
secara praktis.

Di antara akhlak penting untuk ibu bapa ajarkan kepada anak mereka
adalah menghormati ibu bapa, berlaku benar, sabar, kasih sayang,
merendah diri dan menghormati jiran.

Untuk melahirkan anak cemerlang ibu bapa mesti mengetahui tahap
perkembangan menyeluruh kanak-kanak yang berubah dengan pesat pada
peringkat awal berbanding kehidupan mereka selepas ini.

Mereka akan melalui tahap perkembangan mengikut umur, kebolehan,
pengalaman, minat dan keperluan masing-masing.

Semua kanak-kanak akan melalui corak perkembangan sama iaitu daripada
satu tahap ke satu tahap yang lain. Misalnya, kanak-kanak berdiri
sebelum berjalan.

Bagaimanapun, kemampuan dan kecekapan mereka berbeza. Ada kalanya
lambat dan cepat. Perkembangan yang berlaku pada satu tahap juga akan
mempengaruhi tahap seterusnya. Misalnya ketegangan emosi pada
peringkat awal akan mengganggu sahsiah kanak-kanak pada kemudian hari.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak akan menjadikan ibu bapa
lebih sedar dan fokus dalam menyediakan persekitaran, kegiatan dan
rangsangan yang sesuai dengan kebolehan dan kesediaan anak mereka.

Menurut kajian Harvard Business School, faktor yang paling penting
untuk menentukan kejayaan adalah sikap. Sikap menyumbang 93 peratus
kepada kejayaan seseorang. Ini berbanding ilmu pengetahuan, maklumat
serta kemahiran hanya tujuh peratus.

Bermain adalah cara paling berkesan untuk kita membangun dan
memantapkan perkembangan menyeluruh yang seimbang dalam diri anak-
anak.

Justeru, ibu bapa seharusnya membuat anjakan paradigma dalam diri
mereka supaya suka bermain dengan anak-anak seperti yang dipesan oleh
Saidina Ali: "Bermain-mainlah dengan anakmu sehingga dia mencapai
tujuh tahun. Kemudian disiplinkan mereka selama tujuh tahun, kemudian
berkawan selama tujuh tahun dan selepas itu anggaplah mereka sebagai
seorang dewasa."

Kanak-kanak pada peringkat awal sangat mudah meniru apa saja di
keliling mereka. Mereka lebih banyak belajar dengan melihat apa yang
berlaku di sekeliling mereka.

Ibu bapa adalah 'role model' kepada anak mereka. Pastikan akhlak ibu
bapa dan persekitaran yang disediakan akan menggalak dan menyokong
semua aspek perkembangan yang positif dalam diri anak-anak.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home