Laman Rabu - WADAH WANITA ISLAM

Wednesday, August 20, 2003

Empat asas membentuk remaja berakhlak mulia

20/8/03
Empat asas membentuk remaja berakhlak mulia
Oleh Sumilah Marto

ZAMAN remaja adalah masa peralihan yang menghubungkan antara alam
kanak-kanak yang tidak matang ke alam dewasa yang lebih matang. Corak
peralihan pelbagai akan membawa pelbagai pengaruh kepada individu yang
mengalaminya.
Setiap remaja sewajarnya diasuh untuk mempersiapkan dirinya sebagai
khalifah Allah.

Tujuan hidup yang tidak bercanggah dengan kehendak Islam hendaklah
disemai dalam diri seorang remaja sejak awal lagi supaya mereka berjaya
dan maju sebagai generasi cemerlang dan diberkati.

Jika pembentukan remaja tidak berlaku dengan sempurna, maka pembangunan
negara akan terjejas kerana golongan remajalah bakal menjadi pemimpin
pada masa akan datang.

Rasulullah bersabda yang bermaksud: "Setiap anak yang dilahirkan adalah
putih bersih, maka terpulanglah kepada kedua ibu bapanya untuk
menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." - (Riwayat Bukhari).

Ketika ini, masalah sosial di kalangan remaja amat membimbangkan. Boleh
dikatakan keruntuhan akhlak remaja bagaikan seiring dengan pembangunan
negara.

Ini dapat dilihat melalui pembangunan yang hampir ke kemuncaknya, akhlak
remaja juga kian jatuh dan bagaikan tidak dapat dibendung lagi.

Antara masalah sosial yang sering dilakukan remaja pada hari ini ialah
seks bebas, lari dari rumah, pembuangan bayi, penagihan atau pengedaran
dadah, ponteng sekolah, mengugut, menubuhkan kumpulan haram dan
sebagainya.

Sesungguhnya, masalah sosial remaja pada hari ini disebabkan beberapa
faktor.

Antaranya persekitaran berubah secara mendadak terutama pengaruh media
cetak dan elektronik yang saban hari memaparkan mengenai eksploitasi
terhadap wanita serta kebebasan remaja yang keterlaluan dan banyak
mempengaruhi pemikiran anak-anak terutama yang baru meningkat remaja.

Selain itu, faktor kurangnya didikan agama dan kasih sayang daripada ibu
bapa, perasaan mahu mencuba serta desakan atau pengaruh daripada rakan
sebaya.

Sebenarnya, masalah remaja adalah masalah kita bersama. Oleh itu
gandingan yang mantap dan kerjasama erat antara ibu bapa, guru, rakan
sebaya dan anggota masyarakat amat diperlukan dalam menangani masalah
remaja.

1. Peranan Ibu bapa

Firman Allah yang bermaksud: "Wahai orang yang beriman! Selamatkan diri
kamu dan anggota keluarga kamu daripada api neraka." - (Surah At-Tahrim
ayat 6).

Anak-anak adalah amanah Allah kepada kita. Didikan awal kepada anak-anak
amat mustahak dalam kita merencanakan masa depan hidup mereka kerana
mengabaikannya bererti akan merosakkan ahli masyarakat seluruhnya.

Antara panduan keibubapaan yang digariskan Islam ialah:

- Ibu bapa menjadi model yang salih dengan menghayati dan mengamalkan
ajaran Islam sebenar.

Ibu bapa salih adalah model terbaik untuk memberi pendidikan agama
kepada anak-anak.

Didik dan biasakanlah anak-anak dengan tingkah laku dan kegiatan yang
baik sejak anak kecil.

- Mendisiplinkan anak dengan kasih sayang bukan kekerasan kerana ini
akan menjadikan mereka berasa senang hati dan gembira untuk melakukan
sesuatu perkara positif.

Anak juga perlu dilatih membuat kebajikan dan pada masa yang sama
menerima ganjaran atau pujian.

- Memenuhi masa lapang bersama anak seperti sembahyang berjemaah, makan,
membaca al-Quran dan bersukan.

Hubungan akrab ibu bapa dan anak akan memudahkan anak taat perintah ibu
bapa kerana sudah wujud perasaan saling hormat antara satu sama lain.

- Ibu bapa perlu bijak membaca setiap pergerakan anak. Simbol atau
isyarat tertentu boleh memberi gambaran tahap perkembangan anak.
Kemahiran ini perlu dipelajari ibu bapa dari semasa ke semasa.

- Kesabaran juga amat perlu dalam diri ibu bapa kerana tiap-tiap anak
walaupun dalam satu keluarga, mempunyai personaliti yang unik dan
berbeza antara satu sama lain.

2. Peranan Guru

Dalam proses pendidikan, kita seharusnya mengambil iktibar dengan
mencontohi asas pendidikan dilakukan Rasulullah.

Baginda bersabda yang bermaksud: "Salah satu cara terbaik untuk
membentuk akhlak mulia ini ialah dengan cara pendidikan."

Dalam hal ini, antara fungsi penting guru ialah:

- Menjadi 'Qudwah Hasanah' atau contoh teladan baik. Setiap tingkah laku
guru hendaklah dijaga kerana setiap inci pergerakan guru akan menjadi
ikutan.

- Memiliki sifat amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup
berkorban masa dan tenaga.

- Mengamalkan sikap suka membantu serta membimbing dan berperanan
sebagai 'role model' kepada pelajar.

- Penampilan dan penerimaan guru terhadap konsep berilmu, beramal dan
berakhlak yang sebenar-benarnya.

- Bersedia bekerjasama dengan ibu bapa dalam usaha membentuk insan
Rabbani.3. Peranan Rakan Sebaya

Dari sudut psikologi, peringkat remaja adalah peringkat paling
berpengaruh dalam kehidupan mereka.

Pada peringkat inilah, pengaruh rakan sebaya paling kuat dan paling
diterima.

Mereka lebih rela menceritakan dan mencurahkan perasaan kepada rakan
berbanding ibu bapa, guru atau orang dewasa lain.

Oleh itu, pendekatan logikal ialah menggunakan remaja untuk mempengaruhi
remaja lain.

Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dapat memenuhi hasrat ini dengan
syarat mereka dilatih dan diselia dengan teratur.

Oleh itu adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan
ahli PRS hendaklah dipantau bersama kedua-dua pihak iaitu pihak sekolah
dan juga ibu bapa.4. Peranan Anggota Masyarakat

Dalam hal ini Allah berfirman yang bermaksud: "Dan berpegang teguhlah
kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu
bercerai berai." - (Surah Ali Imran, ayat 103).

Sabda Rasulullah yang bermaksud: "Hubungan orang mukmin dengan orang
mukmin lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu
sama lain." - (Riwayat at-Tabarani).

Ayat ini menjelaskan bahawa kerjasama anggota masyarakat amat penting
untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan
remaja yang sihat.

Antara perkara yang boleh dilakukan masyarakat setempat ialah:

- Mewujudkan sebuah organisasi belia remaja yang dapat menentukan
peranan mereka dalam pelbagai bidang sebagai persediaan menentukan corak
pembangunan negara pada masa akan datang.

- Mengaktifkan peranan badan bukan kerajaan (NGO) tempatan untuk melatih
belia remaja aktif dalam berpersatuan.

Ia adalah jambatan yang menghubungkan mereka secara langsung dengan
masyarakat, sekali gus menghindarkan mereka dari melakukan kerja-kerja
yang tidak berfaedah.

- Wujudkan kerjasama dan persefahaman yang erat antara ahli dalam
sesuatu kariah melalui kegiatan gotong-royong dan seumpamanya supaya
anggota masyarakat setempat dapat saling mengenali antara satu sama lain
serta dapat mewujudkan perasaan mengasihi anak jiran seperti mana dia
mengasihi anaknya sendiri.

- Memartabatkan seluruh institusi keagamaan Islam (mahkamah atau
perundangan, pendidikan masjid, zakat dan badan dakwah dan NGO lain)
supaya peranan dan fungsi institusi berkaitan dapat direalisasikan
dengan berkesan.

- Menggesa sektor pekerjaan sama ada kerajaan, swasta atau korporat
untuk menzahirkan budaya kerja dan budaya hidup sihat di kalangan
pekerja mereka.

Ia boleh dilakukan dengan mengambil kira faktor seperti penjadualan,
kegiatan kekeluargaan, hari kelepasan dan lain-lain.

Walaupun usaha pelbagai pihak diperlukan bagi membendung gejala sosial
di kalangan remaja, sesuatu yang pasti ialah memohon pertolongan dan
petunjuk daripada Allah.

Ini kerana hidayah Allah juga faktor terpenting mempengaruhi pemulihan
dan kemurnian akhlak seseorang.

Nabi Nuh gagal memujuk isteri dan anaknya memeluk Islam. Begitu juga
Rasulullah gagal memujuk bapa saudaranya, Abu Talib kembali ke pangkuan
Islam.

Allah berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad)
tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasih
(supaya ia menerima Islam) tetapi Allah jua yang berkuasa memberi
hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk." - (Surah
Al-Qasas, ayat 56).

- Penulis adalah pensyarah maktab perguruan dan boleh dihubungi e-mel
wanitajim0@y....2 Comments:

  • Assalamualaikum.Salam perkenalan.Tahniah krn memuatkan bahan bacaan dan renungan ini. Cadangan saya, perlu lebih banyk bahan2 sebegini untuk rujukan para da'i terutgama dalam membentuk remaja wanita hari ini.

    By Blogger ~Ummi Ani~, at 8:25 PM  

  • Assalamualaikum.Salam perkenalan.Tahniah krn memuatkan bahan bacaan dan renungan ini. Cadangan saya, perlu lebih banyk bahan2 sebegini untuk rujukan para da'i terutgama dalam membentuk remaja wanita hari ini.

    By Blogger ~Ummi Ani~, at 8:27 PM  

Post a Comment

<< Home