Laman Rabu - WADAH WANITA ISLAM

Wednesday, May 08, 2002

Memanfaat ICT untuk pembangunan umat Islam


08/05/2002
Memanfaat ICT untuk pembangunan umat Islam
By Azlina Roszy Mohamad Ghaffar

KEPESATAN teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menjadikan dunia semakinsempit. Dalam era dunia tanpa sempadan ini, wujud satu dimensi baru yangmengikat manusia dalam kehidupannya, di samping sebagai orang perseorangandan ahli sesebuah masyarakat iaitu `jaringan'. Manusia hari ini dan akan datang tidak dapat lari daripada berada dalamsuatu jaringan. Peralatan ICT seperti komputer, alat pencetak, alat pengimbas, modem danistilah Internet bukan lagi sesuatu yang asing dipertuturkan di kedaikopi. ICT membolehkan manusia menikmati hiburan seperti menonton televisyenatau memudahkan manusia berhubung secara bertulis atau lisan dengansekelip mata. Kemudahan itu juga memudahkan banyak urusan harian sepertimembeli-belah, memesan buku, membayar bil, menyemak baki akaun kad kredit,mendapatkan pelbagai maklumat mengenai suatu tempat yang ingin dikunjungihanya dengan berada secara online dan menekan papan kekunci di dalamkeselesaan rumah sendiri. Bagi seorang pelajar, ICT membolehkan beliau mendaftar di sebuah kolejatau universiti, mendapatkan bahan pembelajaran, menghantar tugasan kepadapensyarah, malah mengikuti kelas tutorial secara maya - semuanya dilakukandari rumah. Dalam hal ini, wanita Islam tidak boleh ketinggalan dalam memanfaatkankecanggihan ICT untuk memajukan dirinya dan ummah. Barangkali wanita Islam perlu mengurangkan perhatian mereka terhadapperkara yang menunjukkan kemewahan hidup kepada perkara berkaitan ilmupengetahuan. Saidina Ali pernah menyebut bahawa perbezaan antara harta dengan ilmuialah ilmu menjaga kita, tetapi harta dijaga oleh kita. Hadis Rasulullah saw menyebutkan bahawa menuntut ilmu itu wajib bagisetiap lelaki dan perempuan. Proses mendapatkan ilmu tidak terhenti sebaik tamat persekolahan ataumula memasuki bidang pekerjaan. Wanita Islam yang prihatin terhadap kemajuan pelajaran anak pasti tidakmahu ketinggalan memiliki sebuah komputer untuk memperoleh manfaat ilmupengetahuan lebih besar. Apatah lagi dengan kewujudan sekolah bestari yang menekankan penggunaankomputer dan peralatan ICT kepada kanak-kanak sejak di bangku sekolahlagi. Bagaimanakah ICT boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh wanita yang jugaseorang suri rumah? Seperti yang diperkatakan, Internet adalah gerbang maklumat. Begitubanyak maklumat dan perkhidmatan terkini yang boleh diperoleh daripadaInternet secara percuma. Antaranya wanita boleh mendapatkan maklumat mengenai kehamilan danpenjagaan bayi, petua kecantikan, tip pendidikan anak, membeli baranganrumah, berkenalan dengan rakan pada alam maya malah bertanyakan masalahkesihatan tanpa perlu berjumpa doktor. Wanita juga boleh berkongsi maklumat dan petua rumah tangga denganmenjadi ahli kepada suatu jaringan mel berkaitan. Semua ini bolehdilakukan tanpa perlu keluar rumah. Laman web yang berunsurkan Islam juga boleh didapati dengan banyaknyadalam pelbagai bahasa pilihan yang diusahakan oleh pertubuhan rasmi. Kini anda berpeluang mempelajari perkara asas fardu ain, bertanyakanmasalah fekah, mendapatkan jadual waktu sembahyang di kawasan anda malahmemperbetulkan bacaan tajwid anda. Penggunaan komputer dan Internet juga boleh dimanfaatkan oleh andasekeluarga dengan kegiatan bersesuaian untuk seisi keluarga. Ini sepertimempelajari satu lagi bahasa baru atau mencari destinasi percutian yangbelum pernah dikunjungi. Penyalahgunaan sesuatu kemudahan atau teknologi adalah perkara yangmasih berlaku dan akan berterusan, selagi manusia dikuasai nafsu dan tidakdipimpin oleh akal dan iman. Fenomena ini sedikit sebanyak menyebabkan kebimbangan ibu bapa yangtidak mahu anak mereka terjebak dengan kegiatan negatif yang berleluasadalam Internet. Selain itu, fenomena penyalahgunaan Internet boleh berlaku apabila anakmenjadikan kemudahan Internet untuk bersembang dan membuang masa denganbermain game yang tidak berfaedah. Di sini, letaknya kepentingan untuk ibu bapa supaya turut memahamipenggunaan Internet dan menjadi pengguna komputer dan Internet yang aktif.Dengan ini ibu bapa akan dapat memeriksa laman web yang dimasuki anakmereka dan menetapkan hanya laman web tertentu yang boleh dilayari. Wanita Islam sebagai ibu harus prihatin terhadap penyalahgunaan Internetdi kalangan anak, apatah lagi anak meningkat remaja. Beliau harus menekankan pendidikan akidah Islam sejak awal usia anaksupaya tidak menerima bulat-bulat apa yang disogokkan dalam Internet. Ketahanan dalaman yang dipupuk oleh iman yang kental adalah serverpaling berkesan di jiwa anak supaya menyaring maklumat yang diperolehnyadan menjauhkan diri daripada bahan yang merosakkan akhlak. Dengan kecanggihan dan kemudahan ICT, manusia dihidangkan denganmaklumat alternatif yang membolehkannya memikirkan semula, menganalisisdan tidak terus mempercayai bulat-bulat tanpa menyelidiki sumber maklumatberkenaan. Kita melihat manfaat ICT ini dengan berita alternatif mengenai Islamyang lebih positif daripada imej negatif yang cuba ditonjolkan oleh mediaBarat. Laman web berteraskan Islam tumbuh dengan suburnya mutakhir inisebagai menjawab tohmahan dan tanggapan negatif media Barat mengenaiIslam. Ramai penganalisis isu semasa yang memberikan analisis berfakta mengenaisesuatu tragedi yang berlaku contohnya seperti Peristiwa 11 September diAmerika Syarikat tahun lalu. Seorang penganalisis Barat, Jon W Anderson, dalam satu kertas kajianbertajuk Is the Internet Islam's `Third Wave' or the `End ofCivilization'? menekankan penting dan strategiknya e-publishing ataupenyebaran maklumat melalui jaringan Internet seperti laman web dan melelektronik kepada komuniti manusia yang bertebaran di seluruh dunia. Apa yang menariknya ialah rumusan beliau mengenai kebangkitan semulaIslam pada `gelombang ketiga' melalui pemanfaatan ICT oleh umat Islamseluruh dunia. Dengan bilangan umat Islam yang ramai (hampir 2 bilion di seluruh dunia)tetapi penggunaan ICT yang masih pada peringkat minimum di negara umatIslam, apakah kita bersedia menyahut cabaran kebangkitan semula Islammelalui pemanfaatan ICT? Hanya umat Islam yang mampu menjawabnya.- Penulis adalah seorang penyelidik sains

1 Comments:

Post a Comment

<< Home